För närvarande har vi full beläggning på våra snöröjningstjänster och kan inte ta nya uppdrag.

Poseidon och Atlas65 Snöröjning på Götaplatsen